DURA PLUS Elite Cs/500 OXO white poly.garbage bags *utility* 20"x22

 
Dura Plus (Elite bags)
Pack: CS/500
Format: 20"x22"

White Utility Garbage Bags

SKU: WEP2S2022U-WHT